Каталошки број 366, период 2016-2018.

  • Приоритети: 3
  • Компетенција: К2
  • Тежина:  40 сати/ бодова
  • Трајање: 5 седмица: 4 седмице онлајн по 8 сати; у 5. седмици 4 сата онлајн + 4 сата непосредног рада на завршном сусрету уживо (субота)
  • Начин уписа: модератори шаљу приступне параметре пријављенима са упутствима о плаћању и упису
  • Цена и плаћање: 3.800 динара; за чланове ЗУС који су платили чланарину у 2017. цена је 3.000 динара; половина пре почетка обуке, половина до краја обуке уколико сами плаћају; школе плаћају по предрачуну одједном и до почетка обуке
  • Почетак:  22. јануар 2018. 
  • Завршни сусрет уживо:  3. март 2018. у Београду
  • Рок за пријављивање: 18. јануар 2018.
  • ОБРАЗАЦ за пријаву: на сајту семинара или ОВДЕ
 • ВЕБ-САЈТ Гугл-апликације за Гугл-генерације