Available courses

Каталошки број 366, период 2016-2018.

  • Приоритети: 3
  • Компетенција: К2
  • Тежина:  40 сати/ бодова
  • Трајање: 5 седмица: 4 седмице онлајн по 8 сати; у 5. седмици 4 сата онлајн + 4 сата непосредног рада на завршном сусрету уживо (субота)
  • Начин уписа: модератори шаљу приступне параметре пријављенима са упутствима о плаћању и упису
  • Цена и плаћање: 3.800 динара; за чланове ЗУС који су платили чланарину у 2018. цена је 3.000 динара; половина пре почетка обуке, половина до краја обуке уколико сами плаћају; школе плаћају по предрачуну одједном и до почетка обуке
  • Почетак: 
  • Завршни сусрет уживо: 
  • Рок за пријављивање: .
  • ОБРАЗАЦ за пријаву:
 • ВЕБ-САЈТ Гугл-апликације за Гугл-генерације

Акредитовани програм обуке за период 2016-2018. године каталошки број 432

Лого семинара ПУ

  • Приоритети: 2
  • Компетенција: К2
  • Тежина:  40 сати/ бодова
  • Трајање: 5 седмица: 4 седмице онлајн по 8 сати; у 5. седмици 4 сата онлајн + 4 сата непосредног рада на завршном сусрету уживо (субота)
  • Начин уписа: модератори шаљу приступне параметре пријављенима са упутствима о плаћању и упису
  • Цена и плаћање: 3.500 динара; за чланове ЗУС који су платили чланарину цена је 2.800 динара; половина пре почетка обуке, половина до краја обуке уколико сами плаћају; институције плаћају по предрачуну одједном до почетка обуке
  • Почетак:   
  • Завршни сусрет уживо (непосредан рад)
  • Рок за пријављивање:Site news

(No news has been posted yet)